श्री हनुमानजी कि श्‍लॊक/भजन

श्‍लॊक

1. श्री राम ध्यान श्‍लॊक  

2. श्री हनुमान ध्यान श्‍लॊक  

भजन

1. हनुमान मन्दिर 

साहित्य

1. श्री हनुमान चालीसा  

 

 

तुम्हरे भजन राम को पावै। जनम जनम के दुख बिसरावै ॥