श्री हनुमानजी कि रचना

श्‍लॊक

1. श्री बीचुपल्लि हनुमत्सुप्रभातम् - श्री तेलकपल्लि राम्चन्द्र शास्त्रि रचित 

2. श्री हनुमान ध्यान श्‍लॊक  

भजन

1. हनुमान मन्दिर 

साहित्य

1. श्री हनुमान चालीसा  

 

 

तुम्हरे भजन राम को पावै। जनम जनम के दुख बिसरावै ॥